گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

                           تو راست میگفتی

                            روضه شنیدن مخصوص "به ته دنیا رسیده" هاست

                                      وقتی از همه جا ناامید می شوی

                                                  خدا را به "زهرا"یش قسم می دهی

                                                             انگار بانو توی گوشت زمزمه می کند

                                                 مگر روضه حسینم را از تو گرفته اند که درهای عالم را بسته می بینی

 

 

 

* تنها تو بودی که خوب فهمیدی

                استخوانی که در گلوی علی بود سه شعبه داشت...

+ دانلود

لینک شعر در "پرسه در خیال"

#برقعی

 

 

 

نظرات  (۲)

 • منتظر اتفاقات خوب
 • از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم
  زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم.
  پاسخ:
  ....
  برقعی خیلی خوبه انصافا
  پاسخ:
  عالیه