گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

در همین روزهای بارانی

یک نفر خیره خیره می میرد

تو بدی کردی و کسی با عشق

از خودش انتقام می گیرد ...

 

 

 دریافت
وای که دنیای بی شعر و موسیقی چه دنیای زشتیه ...