گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

از اونجایی که ضعف حافظه دارم، فیلم هایی که می بینم رو شاید با یه توضیح مختصر اینجا بنویسم که یادم نره ...هشت نفرت انگیز(The Hateful Eight) : کلیک