گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Mozart» ثبت شده است

چطور می شه بدون ماشین حساب از پس این مسئله ها براومد، باید یک سری لگاریتم ها رو حفظ بود... راستی آخرین شعری که برایت خوانده بودم یادت هست؟ "نمیخواد بهترین جغرافیا باشی، همین پس کوچه های تنگ تهران باش" ... ون نس برای اثبات قانون اول از عام به خاص رسیده، که منطقا روش درستی نیست. یادم هست که دکتر میگفت این روش ... راستی آخرین زمستانی که من روی بلوارهای یخ زده راه می رفتم و تو مراقب بودی زمین نخورم چند سال پیش بود یا چند قرن پیش... اگر تعمیم قانون اول برای حجم کنترل ها را در حالت ناپایدار بلد باشی رسیدن به حالت های خاص خیلی راحت می شود، یادم می آید سر کلاس بحث کرده بودیم که این سیستم ها ... به گمانم باید برای تولدت یک کیک بزرگ سفارش بدهم، یک کیک بزرگ سفید و آبی فیروزه ای . نه ، کمی پر رنگ تر از آبی فیروزه ای ، با شمع های ... شمع هایش چه رنگی باشد بهتر است؟ وای باید برای رنگ شمع ها فکری بکنم اگر درس ها حواسم را پرت نکنند... راستی این چندمین تولد توست که بی تو میگذرد ....

 

 

 

 

دریافت