گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

امام خمینی (ره) در تشریح سلام نماز می گوید: "بدان که عبد سالک چون از مقام سجود که سر فنا است، به خود آمد و حالت سهو و هوشیاری برای او دست داد و از حال غیبت از خلق به حال حضور رجوع کرد، سلام دهد به موجودات- سلام کسی که از سفر و غیبت مراجعت نموده. پس در اول رجوع از سفر، سلام به نبی اکرم دهد ... و پس از آن، به اعیان دیگر موجودات به طریق تفصیل و جمع توجه کند".*


* امام خمینی، آداب نماز، ص 366، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1370 ش
+ گاهی آدم سکوت کنه بهتره! الهی اعوذ بک من صلاتی ....!!!

++ یه بنده خدایی می گفت نماز ما با این اوصاف و احوال، نعوذ بالله جز بی ادبی به ساحت مقدس ربوبیت نیست ... بهتره به وسائل دیگه ای برای نجات متوسل بشیم!!!

نظرات  (۱)

  • مهدیه عباسیان
  • با بنده خدا به شدت موافقم...
    ولی خب به لطف خدا هم امیدوار :)
    پاسخ:
    از الان گفته باشم آب جوش نمیخواما