گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

اگه یه آدم صاحب منصب و گردن کلفت تهدیدمون کنه که اگه فلان کار و انجام ندی میگم پوستتو بکنن چیکار میکنیم؟

یا اون کار رو انجام میدیم یا نمیدیم 

اگه انجام بدیم که هیچی 

اگه انجام ندیم یا باید قبول کنیم که پوستمون کنده بشه (که در این حالت دلیل انجام ندادن اون کار باید به کنده شدن پوستمون بیارزه!) ، یا اینکه فرار کنیم از دست اون آدم 

اگه اون آدم نیروهاشو بریزه اطراف خونه مون که هیچ راه فراری نداشته باشیم چی؟و  یا اینکه این آدم همه جای دنیا نفوذی داشته باشه و قدرت دستش باشه؟!ادامه دارد...


نظرات  (۱)

من که می ایستم جلوش و میگم هیچ غلطی نمی تونی بکنی :-|
پاسخ:
البته خب فرض اینه که قدرت دست اونه و هرکاری بخوا میتونه انجام بده. و البته اون لزوما ناحق نیست . ممکنه که مجازاته به حق باشه