گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

من عزیزم

با توجه به اینکه هرچه خاطره نوشتم پاره کردی و از مرور گذشته فرار کردی، میخواهم این بار اینجا بنویسم تا نتوانی پاره اش کنی. من جان از تو خواهش میکنم که اینجا را هم مثل همه وبلاگ های دیگری که ساختیم متروکه نگذار و فرار نکن. من جان باور کن گذشته چیز ترسناکی نیست. بیا برای یک بار هم که شده خودمان را با هم مرور کنیم....