گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

یکی از سخت ترین برنامه ریزی های زندگی من اینه که نون و خیار و گوجه و گردو و پنیر با هم تموم شن ... خیلی سخته خدایی. باز برای کباب و برنج دو تا متغیر هست اینجا باید پنج تا رو کنار هم مدیریت کرد

 

 

 

من رستم و سهراب تو، این جنگ چه جنگی ست

گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگ...

* فاضل نظری